Khảo cứu

Tin mới

Tin hot

Trống Tsuzumi của Nhật Bản  /// Ảnh: T.L

Trống tầm vông có phải là trống cơm?

3
Dân gian có câu đố: ‘Vừa bằng cái trống tầm vông, Đánh ngã đàn ông, Đánh ngã đàn bà, Đánh ngã bà già, Đánh ngã kẻ chợ, Đánh ngã cả vợ vua’ - Là cái gì?. Đáp: "Cái gối đầu’ và cho biết trống tầm vông là trống cơm.