phòng chống dịch Covid-19

Các biện pháp an toàn đã được GSMA đưa ra cho MWC năm nay  /// Ảnh: Reuters

MWC 2021 tăng biện pháp an toàn chống dịch Covid-19

0
GSMA - đơn vị tổ chức sự kiện MWC hằng năm, vừa công bố một số biện pháp sẽ được thực hiện để đảm bảo những người tham gia MWC 2021 có thể giữ an toàn trong suốt sự kiện.