phòng chống dịch Covid-19

TP.HCM tăng cường các biện pháp thắt chặt di chuyển /// ẢNH: ĐỘC LẬP

Dân hiến kế thực hiện nghiêm Chỉ thị 16

26
Bên cạnh việc đồng tình ủng hộ TP.HCM thắt chặt di chuyển, phạt nghiêm 'ra đường không chính đáng' để phòng chống dịch Covid-19, nhiều bạn đọc cũng hiến kế giúp chính quyền thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, với mong muốn dịch sớm được dập tắt.
Trong nhiều mô hình hướng đến cộng đồng do Thành đoàn TP.HCM tổ chức, có mô hình “Siêu thị mini 0 đồng”  /// ẢNH: LÊ THANH

Sức trẻ tham gia chống dịch

0
Hàng chục ngàn bạn trẻ tại TP.HCM tham gia chống dịch với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.