vô gia cư

Ngõ Văn Chương, nơi có nhiều người khó khăn trú ngụ  /// Ảnh Lưu Quang Phổ

Trái tim yêu thương!

2
Nếu như dải đất hình chữ S là một cơ thể người thì Hà Nội là trái tim của cơ thể đó. Hà Nội là trung tâm, là ân nghĩa, yêu thương.