củ chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Củ Chi thành đô thị sinh thái

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Củ Chi thành đô thị sinh thái

0
Đổi mới mô hình tăng trưởng của huyện Củ Chi là vấn đề đặt ra rất lớn không phải có sự vươn lên mạnh mẽ mà phải phát triển vùng đất thép thành đồng này trở thành đô thị sinh thái trong tương lai của nhiệm kỳ này. Đó cũng là mong mỏi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.