chiến đấu cơ

Chiếc Kratos UTAP-22 trong buổi thử nghiệm  /// Không quân Mỹ

Kỷ nguyên chiến đấu cơ có bộ não nhân tạo

0

Không quân Mỹ vừa thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đánh dấu bước tiến quan trọng hướng đến kỷ nguyên của các chiến đấu cơ do trí thông minh nhân tạo (AI) điều khiển.