nguyễn phú trọng

VN đã làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19	 /// Ảnh: Thúy Anh

Khẩn cấp mua vắc xin Covid-19 cho nhân dân

1
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý về chủ trương mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân, thực hiện trong điều kiện khẩn cấp, với kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tin đọc nhiều