f 22

Một chiếc eT-7A Red Hawk của USAF /// USAF

Chương trình tiêm kích bí ẩn của không quân Mỹ

1

Không quân Mỹ (USAF) đã bí mật thiết kế, chế tạo và bay thử ít nhất một nguyên mẫu của dòng tiêm kích hoàn toàn mới, điều mà giới quan sát cho rằng chỉ có thể diễn ra sau một thập niên nữa.