đảng dân chủ

Thủ lĩnh phe đa số tại thượng viện Mỹ Chuck Schumer  /// AFP/Getty

Đảng Dân chủ tính vũ khí cuối cùng với ông Trump

16

Nếu phiên luận tội thất bại, Thủ lĩnh phe đa số tại thượng viện Mỹ Chuck Schumer không loại trừ khả năng đảng Dân chủ sẽ viện dẫn Tu chính án số 14 để ngăn cựu Tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng.