bụi mịn

Chất lượng không khí tại Hà Nội có những thời điểm ở mức nguy hại /// Ảnh: Gia Hân

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

2
Thủ tướng vừa giao Bộ TN-MT tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 985a năm 2016 của Thủ tướng về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025.