bo chinh tri

Doanh nhân làm văn hóa

Doanh nhân làm văn hóa

0
Việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - hồn cốt của dân tộc, tưởng như là công việc của các cơ quan chức năng nhà nước. Vì vậy, việc một tập đoàn kinh tế tư nhân dám nghĩ, dám làm, tự dấn thân vào công cuộc gìn giữ và bảo tồn những nét văn hóa dân tộc, đã và đang tạo ra những hiệu quả có tính lan tỏa.

Tin đọc nhiều