úc

Hợp tác thiện chí trên cơ sở UNCLOS sẽ thúc đẩy an ninh trên Biển Đông

Hợp tác thiện chí trên cơ sở UNCLOS sẽ thúc đẩy an ninh trên Biển Đông

1
Tối 1.6, Bộ Ngoại giao có thông tin về Hội thảo lần thứ 3 của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) về vận dụng Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi trên biển được tổ chức chiều cùng ngày.