việc làm

Nhàn đàm: Lối đi

Nhàn đàm: Lối đi

1
Tôi đang ở trong những ngày biến động dữ dội. Cơ quan, nơi tôi đã gắn bó mười lăm năm, sắp sửa cơ cấu lại.
Bạn trẻ tìm kiếm việc làm tại ngày hội “Tuyển dụng, việc làm” /// LÊ THANH

Việc làm chờ lao động

1
Có nhiều  vị trí việc làm  doanh nghiệp đưa ra  tại ngày hội 'Tuyển dụng, việc làm' do Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM phối hợp với Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tổ chức  ngày 26.6.

Tin đọc nhiều