Tin mới

Những gốc mai rừng bị đốn hạ /// Ảnh: Trần Hiếu

Tận diệt mai rừng

11
Phong trào chơi mai rừng ở nhiều địa phương đang rộ kéo theo thực trạng nhiều người bản địa ở Gia Lai tỏa vào rừng sâu đào sạch những gốc mai cổ thụ đem bán.