Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng (cầm hoa) vừa được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: Trung Hiếu

TP.HCM có 2 phó chủ tịch UBND mới

3
Ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng vừa được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.Với kết quả bầu bổ sung này, UBND TP.HCM đã kiện toàn nhân sự với 5 Phó chủ tịch.

Tin đọc nhiều