elon musk

Tàu vũ trụ của Virgin Galactic sẽ đưa tỉ phú Elon Musk vào vũ trụ trong tương lai  /// Ảnh: Virgin Galactic

Tỉ phú Elon Musk đặt vé cho chuyến bay Virgin Galactic

0
Sau khi tỉ phú Richard Branson hoàn tất chuyến bay vũ trụ đầu tiên trên tàu vũ trụ của Virgin Galactic, báo cáo mới nhất cho thấy tỉ phú Elon Musk cũng đã đặt vé trên chuyến bay vũ trụ thương mại của Virgin Galactic.