di chúc

Sinh hoạt chính trị 'Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' năm 1969 tại xã Hoàng Văn Thụ, Hà Nội /// Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh

50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

0
Đất nước đã qua mấy chặng đường lớn trong suốt 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bắc - Nam đã sum họp một nhà, đã Đổi mới, và giờ đây, cả nước vẫn đang tiếp tục thực hiện Di chúc của Người.