tụt huyết áp

Phi hành gia bị tụt huyết áp

Phi hành gia bị tụt huyết áp

0
Các nhà nghiên cứu người Mỹ cho biết dưới ảnh hưởng của trường trọng lực thấp hoặc trong tình trạng không trọng lực là nguyên nhân làm tụt huyết áp đối với các phi hành gia trở về trái đất từ không gian.
Nguyên nhân gây tụt huyết áp

Nguyên nhân gây tụt huyết áp

0
Trong khi huyết áp cao là vấn đề về sức khỏe phổ biến thì huyết áp thấp vẫn có thể xảy ra ở một số người.