tâm thư

Bác sĩ Nguyễn Văn Trang
 /// ẢNH: CTV

Tâm thư của vị bác sĩ về hưu

0
Một lá đơn ngắn và dù không được 'ra trận' như tâm nguyện vì lý do sức khỏe và tuổi tác, nhưng hành động của BS Trang khiến nhiều người phải nhìn lại mình trong tâm thế trách nhiệm cá nhân với cộng đồng trước dịch Covid-19.