lấy phiếu tín nhiệm

Bà Nguyễn Thanh Hải

Bộ trưởng muốn 'né' chất vấn cũng không được

0

Theo Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, cử tri mong chất lượng trả lời chất vấn là căn cứ để đánh giá mức độ tín nhiệm của các vị bộ trưởng, các cá nhân do Quốc hội bầu ra trong kỳ họp tới.

Tin đọc nhiều