Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

Người dân vứt đồ tiếp tế qua hàng rào để người thân nhặt /// Ảnh: Trác Rin

Vượt tường rào... để tiếp tế ở khu cách ly

2
Ngày 24.3, mặc dù khu cách ly tập trung dán thông báo sẽ không nhận đồ tiếp tế từ thân nhân, thế nhưng nhiều người vẫn cố... vượt tường rào, để gửi đồ cho người thân.