kinh tế - xã hội

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm một doanh nghiệp tại Long An - Ảnh: TTXVN

Huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển

0
Ngày 15.3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành T.Ư đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Long An.