học sinh lớp 1

Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh cho rằng có 3 điều cần với giáo viên dạy lớp 1 là kiên trì, luôn duy trì được cảm xúc tích cực và học tập không ngừng	 /// ẢNH: T.M

Kiên trì như... giáo viên lớp 1

2
Giáo viên lớp 1 vất vả hơn các khối lớp khác ở bậc tiểu học, nay lại phải dạy theo sách giáo khoa mới, những 'sóng gió' này cũng là cơ hội khẳng định tình yêu nghề và vai trò của các thầy cô.
Học sinh lớp 1 năm nay bắt đầu học chương trình mới /// Ngọc Dương

Áp lực lớp 1

2
Những năm gần đây, từ 'áp lực' là một trong những từ khóa xuất hiện nhiều nhất, và cũng là một trong những từ được xã hội dùng nhiều nhất. Đủ thứ áp lực trong đời sống cá nhân, đời sống xã hội.