đe dọa giết người

Đe dọa giết người, bị khởi tố

Đe dọa giết người, bị khởi tố

0
Bị can T.B.P bị khởi tố để điều tra về hành vi đe dọa giết người. P. nhắn 18 tin, gọi điện dọa giết cả nhà vợ cũ; dọa đập phá công ty, đâm mù mắt giám đốc công ty nơi vợ cũ làm việc.