đại sứ quán mỹ

Người biểu tình tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad ngày 1.1.2020 ///  Reuters

Đạn pháo nổ sát Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad

0
Ít nhất 3 quả đạn pháo phản lực Katyusha rơi trúng vùng Xanh tại Baghdad (Iraq), nơi có Đại sứ quán Mỹ và nhiều cơ quan ngoại giao khác, khiến còi báo động vang lên liên tục.