cử tri

Cử tri TP.HCM vẫn bức xúc dự án 'treo'

Cử tri TP.HCM vẫn bức xúc dự án 'treo'

2
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổng hợp ý kiến cử tri bày tỏ bức xúc trước nhiều dự án, công trình chậm triển khai do liên quan đến mặt bằng và tái định cư, quy hoạch 'treo' lâu năm.