cong nguyen

Nhà văn, nhà báo Cù Mai Công ký tặng bạn đọc /// ẢNH: T.H

Từ facebook chuyển thành... book

0
Từ một vài trường hợp xuất hiện trên mạng xã hội chừng 5-7 năm trước, nay bỗng trở thành trào lưu. Đó là việc các blogger, facebooker “gom” những entry (bài viết trên blog), status (trạng thái trên facebook) của mình, tu chỉnh rồi xuất bản thành sách.
Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 3: Tư Mã binh pháp

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 3: Tư Mã binh pháp

0
"Tư Mã Binh Pháp" của Tư Mã Nhương Tư, cho đến lúc lâm chung vẫn chưa trọn vẹn nhưng là một trong những bộ binh thư nổi tiếng về phép trị quốc và dụng binh được hậu thế hoàn thiện với tên gọi "Chiến Luật".