chống người thi hành công vụ

Bị cáo Bùi Tý tại phiên xử /// Ảnh: Song Mai

Đánh công an khi bị can ngăn đánh vợ

1
Khi được hai cán bộ công an can ngăn đánh vợ và mời về trụ sở làm việc, Bùi Tý chửi bới rồi dùng gạch ném vào cán bộ công an, tỏ thái độ chống đối.