cao tốc bắc - nam

Nha Trang - Cam Lâm, dự án cao tốc Bắc-Nam theo hình thức PPP đầu tiên được ký kết /// Ảnh M.H

Bộ GTVT ký hợp đồng PPP cao tốc Bắc - Nam đầu tiên

5
Sáng 6.5, Bộ GTVT, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (doanh nghiệp dự án) đã ký hợp đồng dự án cao tốc Bắc - Nam PPP đoạn Nha Trang - Cam Lâm.