tỷ giá trung tâm

Giá USD giảm sâu /// Ảnh: Ngọc Thắng

Giá USD ngày 11.6.2020: Trượt giảm sâu

0

Đà giảm giá của USD vẫn tiếp tục diễn ra trong sáng ngày 11.6 sau khi thông tin lãi suất USD tại Mỹ vẫn tiếp tục duy trì ở mức sát 0%/năm.