Tuyển sinh đầu cấp tại Quận 5, TP.HCM như thế nào?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 16.6, Phòng GD-ĐT Quận 5 (TP.HCM) đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018.

Học sinh Trường mầm non Vàng Anh /// Ảnh: Bảo Châu
Học sinh Trường mầm non Vàng Anh
Ảnh: Bảo Châu

MẦM NON

Chỉ tiêu tuyển sinh và quy định phân tuyến các trường mầm non

Tuyển sinh đầu cấp tại Quận 5, TP.HCM như thế nào? - ảnh 1

Trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi:

Trường

Nhóm

Số trẻ

Ghi chú

Mầm non Họa Mi 1

1

6

Công lập

Mầm non 5A

1

5

Công lập

Mầm non 12

2

7

Công lập

Mầm non Hoa Mai

1

12

Dân lập

Nhóm trẻ An Bình

1

10

Nhóm trẻ

Nhóm trẻ Mặt Trời Đỏ

1

5

Nhóm trẻ

Nhóm trẻ Hạnh Phúc

1

6

Nhóm trẻ

Tổng

8

51

Từ nay đến ngày 30.6.2017: Các trường thông báo rộng rãi kế hoạch huy động trẻ của trường mình cho các bậc phụ huynh học sinh.

Từ ngày 3.7.2017 đến ngày 14.7.2017: Các trường nhận hồ sơ.

Từ ngày 17.7.2017 đến ngày 21.7.2017: Hội đồng tuyển sinh trường xét duyệt.

Từ ngày 24.7.2017 đến ngày 28.7.2017: Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và phê duyệt.

Ngày 31.7.2017: Các trường công bố danh sách.

LỚP 1

Chỉ tiêu cụ thể từng phường, trường tiểu học

Tuyển sinh đầu cấp tại Quận 5, TP.HCM như thế nào? - ảnh 3

Từ ngày 1.6.2017 đến ngày 27.6.2017: Các trường thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh của trường cho các bậc phụ huynh học sinh biết.

Từ ngày 28.6.2017 đến ngày 5.7.2017: Các trường tiếp nhận hồ sơ.

Từ ngày 7.7.2017 đến ngày 12.7.2017: Hội đồng tuyển sinh trường xét duyệt.

Từ ngày 17.7.2017 đến ngày 21.7.2017: Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và phê duyệt.

Ngày 31.7.2017: Các trường công bố danh sách tuyển sinh.

Chương trình tăng cường Tiếng Trung: tại 4 trường tiểu học là Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Đức Cảnh và Hùng Vương. Trường tự tổ chức khảo sát, lấy học sinh trong số học sinh đã chính thức được duyệt vào trường (ưu tiên tuyển sinh con em người Hoa).

LỚP 6

Chỉ tiêu cụ thể từng phường, trường trung học cơ sở

Stt

Trường THCS

Số lớp

Tiếp nhận học sinh đã học Tiểu học tại Quận 5

Tăng cường

Lớp thường

Anh

Hoa

Pháp

Trường

HK, KT3 Q5

HK ngoài Q5

1

Ba Đình

10

Hàm Tử

160

3

Trần Bình Trọng

109

Trần Bình Trọng

115

Bàu Sen

50

Lê Văn Tám

64

Ưu tiên học sinh HK P2/Q5

(32)

Cộng

13

498

2

Kim Đồng

4

7

Bàu Sen

173

1 (Cambridge)

Bàu Sen

33

Huỳnh Mẫn Đạt

47

Huỳnh Kiến Hoa

117

Chương Dương

97

Ưu tiên học sinh HK P7/Q5

(70)

Cộng

12

467

3

Lý Phong

10

Trần Quốc Toản

157

Phạm Hồng Thái

174

Chương Dương

13

25

Huỳnh Kiến Hoa

4

35

Trần Quốc Toản

1

5

Lê Văn Tám

32

Ưu tiên học sinh HK P9/Q5

(36)

Cộng

10

446

4

Mạch Kiếm Hùng

2 (Hoa)

5

Nguyễn Viết Xuân

50

Nguyễn Viết Xuân

78

1 (Hoa)

Huỳnh Kiến Hoa

39

Lý Cảnh Hớn

77

Huỳnh Mẫn Đạt

16

39

Chính Nghĩa

53

3

Chính Nghĩa

120

Trần Quốc Toản

1

Cộng

11

473

5

Hồng Bàng

14

Nguyễn Viết Xuân

44

2

Chính Nghĩa

63

Chính Nghĩa

126

1 (Cambridge)

Minh Đạo

30

1(Pháp)

Minh Đạo

34

Minh Đạo

409

Lý Cảnh Hớn

47

Ưu tiên học sinh HK P12/Q5

(33)

Cộng

18

753

6

Trần Bội Cơ

1 (Hoa)

11

Nguyễn Đức Cảnh

38

Nguyễn Đức Cảnh

197

3

Lê Đình Chinh

151

Lê Đình Chinh

84

1 (Hoa)

Hùng Vương

18

Hùng Vương

94

Ưu tiên học sinh HK P14/Q5

(50)

Cộng

16

582

7

Văn Lang

3

10

72

TỔNG CỘNG

83 lớp

3.301

Thời gian tuyển sinh (trong tuyến và ngoài tuyến):

Từ ngày 4.6.2017 đến ngày 12.6.2017: Trường thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường cho các bậc phụ huynh học sinh.

Từ ngày 12.6.2017 đến ngày 20.6.2017: Các trường nhận hồ sơ của học sinh.

Từ ngày 26.6.2017 đến ngày 5.7.2017: Hội đồng tuyển sinh trường duyệt.

Từ ngày 7.7.2017 đến ngày 12.7.2017: Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo họp kiểm tra, phê duyệt.

Ngày 17.7.2017: Các trường công bố danh sách tuyển sinh.

Trường Trung học Thực Hành Sài Gòn: Nhận 50% chỉ tiêu được giao dành cho học sinh có hộ khẩu Quận 5.

Học sinh Trường Tiểu học Bàu Sen được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Kim Đồng và Trường Trung học cơ sở Ba Đình. Học sinh Trường Tiểu học Chính Nghĩa (lớp thường + lớp Tăng cường tiếng Anh) có hộ khẩu Quận 5 được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, số học sinh có hộ khẩu ngoài Quận được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng. Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân có hộ khẩu Quận 5 được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, số học sinh có hộ khẩu ngoài quận được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng.

Học sinh trong diện phân tuyến có nguyện vọng xin chuyển sang trường khác phải được sự chấp thuận của hai Hiệu trưởng và sự đồng ý của Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 (Ưu tiên diện học sinh có hộ khẩu thường trú tại Quận 5).

Học sinh trong tuyến không nộp hồ sơ trong thời gian quy định (bất cứ lý do gì) sẽ được Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 phân bổ lại việc nhập học vào các trường còn chỗ.

Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Quận 5 nhưng học tại các trường ngoài Quận 5 và học sinh phổ cập giáo dục được xem xét thực hiện việc phân tuyến do Phòng Giáo Dục và Đào tạo quy định như sau:

- Trường Trung học cơ sở Ba Đình: Ưu tiên Phường 1, 2, 3, 4

- Trường Trung học cơ sở Kim Đồng: Ưu tiên Phường 5, 6, 7.

- Trường Trung học cơ sở Lý Phong: Ưu tiên Phường 8, 9.

- Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng: Ưu tiên Phường 10,11.

- Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng: Ưu tiên Phường 12.

- Trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ: Ưu tiên Phường 13, 14, 15.

Học sinh học chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Trường Tiểu học Minh Đạo được chuyển thẳng vào lớp sáu song ngữ tiếng Pháp Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng khi đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học lớp năm và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và văn bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên.

Những trường hợp không đạt yêu cầu trên hoặc phụ huynh có đơn xin cho học sinh không tiếp tục theo học chương trình tiếng Pháp vì lý do sức khỏe, Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng sẽ sắp xếp cho học sinh được học lớp thường tại Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng.

Tiếng Trung: Thực hiện tại 2 trường trung học cơ sở là Mạch Kiếm Hùng và Trần Bội Cơ.

Học sinh học chương trình tăng cường tiếng Trung tại các trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương và Nguyễn Đức Cảnh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình tăng cường tiếng Trung.

Những trường hợp không đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang học lớp thường tại các trường trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng và Trần Bội Cơ.

Chương trình Tiếng Anh tích hợp: Thực hiện tại 2 trường trung học cơ sở là Hồng Bàng và Kim Đồng. Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 35 học sinh/lớp.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU