ttip

Tình báo Mỹ nghe lén cả cựu Thủ tướng Đức

Tình báo Mỹ nghe lén cả cựu Thủ tướng Đức

0
(TNO) Tình báo Mỹ không những bí mật nghe lén điện thoại đương kiêm Thủ tướng Đức Angela Merkel mà còn nghe lén cả cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder từ hồi 2002.