ngân sách
Việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thu tiền cấp khai thác tài nguyên gây thất thoát lớn /// Ảnh: Ngọc Thắng

Tranh luận nguy cơ thất thu 5.000 tỉ đồng

8
Do việc ban hành nghị định hướng dẫn phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước chậm so với ngày luật có hiệu lực, dẫn đến việc thất thu một khoản 5.000 tỉ đồng.
Dựa vào dân, đứng cùng dân

Dựa vào dân, đứng cùng dân

0
Nếu phải trách ai, HĐND chỉ có thể trách chính mình. Khi anh không đấu tranh cho ai cả, thì anh mất đi tính chính danh, là anh tìm đường không tồn tại nữa.

Tin đọc nhiều