du lịch Kiên Giang
Mo So kêu cứu

Mo So kêu cứu

0
Là di tích lịch sử, thắng cảnh cấp quốc gia, nhưng núi Mo So (ấp Ba Núi, xã Bình An, H.Kiên Lương, Kiên Giang) không được ngành chức năng quan tâm tôn tạo, bảo vệ.

Tin đọc nhiều