boe
 /// Shutterstock

Đâu là nhược điểm của chỉ báo GDP?

0
Trong thế giới với công nghệ thay đổi chóng mặt, đo lường nền kinh tế bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đang bị cho là cách làm cũ kỹ từ thế kỷ 20. 

Tin đọc nhiều