Kêu gọi nhân dân tích cực góp ý sửa đổi Hiến pháp

7
Bộ Chính trị vừa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 một cách đầy đủ và chính xác.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 28.12 vừa qua đã ký Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chỉ thị nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được đưa ra thảo luận tại Quốc hội vào tháng 11.2012
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được đưa ra thảo luận tại Quốc hội vào tháng 11.2012
- Ảnh: Ngọc Thắng 

Để việc lấy ý kiến nhân dân bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của T.Ư và nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp; chỉ đạo, tổ chức cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ ở cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương mình; đồng thời, chỉ đạo tổ chức, đơn vị tập hợp, xây dựng báo cáo đóng góp ý kiến của nhân dân, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phản ánh đầy đủ và chính xác ý kiến của nhân dân.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu Quân ủy T.Ư, Đảng ủy Công an T.Ư lãnh đạo, kiểm tra việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Theo chỉ đạo, Ban Tuyên giáo T.Ư có trách nhiệm phối hợp với các bộ liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở T.Ư và địa phương có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp; mở chuyên trang, chuyên mục về dự thảo sửa đổi Hiến pháp và phản ánh kịp thời ý kiến đóng góp của nhân dân.

Giải trình, tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 38 của QH về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo đó, QH quyết nghị tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.  Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

QH yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thời gian lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 2.1 và kết thúc vào ngày 31.3.2013.

QH kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại đây.

Bảo Cầm - TTXVN

>> Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
>> Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong ba tháng
>> Quốc hội tiếp tục thảo luận về sửa đổi Hiến pháp: Đề xuất các cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền công dân
>> Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
>> Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
>> Quốc hội thảo luận tại tổ: Bàn việc sửa đổi Hiến pháp
>> QH thảo luận sửa đổi Hiến pháp, luật Đất đai, bỏ phiếu tín nhiệm
>> Quốc hội nghe báo cáo sửa đổi Hiến pháp
>> Sẽ trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn thái Hà, Vĩnh bảo

Nguyễn thái Hà, Vĩnh bảo

Góp ý là cần thiết. Đã góp ý là có thể khen, chê, thêm, bớt, nhưng cho phép góp ý thế nào mới quan trọng. Nếu bác bỏ điều này, điều nọ, thêm bớt chỗ kia .... có được hay không, có bị theo dõi, nghi ngờ, chụp mũ ... hay không. Nếu không dân chủ thì góp ý cho Hiến pháp chỉ là hình thức, là ca ngợi khéo nhau thôi, nó không tạo ra sự mới mẻ thực chất, Hiến pháp không là kim chỉ nam cho mọi hoạt động xã hội.
Quang Anh, Bắc Kạn

Quang Anh, Bắc Kạn

1. Ba tháng là quá ngắn so với tầm một Hiến pháp có chất lượng.
2. Muốn có một bản Hiến pháp tốt, phản ánh đầy đủ nguyện vọng và trí tuệ của nhân dân Việt Nam cần có một Quốc hội lập hiến, vô tư và trong sáng.
3. Một Hiến pháp tốt cho giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước là một thiết chế cho dân chủ thực sự.
4. Một Hiến pháp tốt là bản hướng tới một thiết chế thượng tôn pháp luật, không phải điều hành và quản lý bằng nghị quyết các lọai. Nói ngắn gọn, với cách tổ chức thực hiện như đang được phổ biến hiện nay Việt Nam sẽ không có một Hiến pháp mới có sức sống lâu dài.
phan lạc đông quân, Seattle, W.A, USA

phan lạc đông quân, Seattle, W.A, USA

Tôi xin có ý kiến đóng góp đối với việc sửa đổi Hiến Pháp nước CHXHCNVN:
 
Chúng ta dứt khoát không thể bỏ Điều IV hiến pháp: Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng duy nhất để lãnh đạo đất nước. Nên: phân quyền theo tam chế. Chủ tịch nước chiụ trách nhiệm về hành pháp và được xem là Tổng Tư Lệnh Tối Cao cuả Quân Đội. Khi cần, chủ tịch nước có thể ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố chiến tranh.
Quốc hội nên chia làm hai viện Thượng viện chiụ trách nhiêm về đối ngoại, các chính sách quan trọng tới an ninh quốc gia. Hạ viện: lo về thuế, sửa đổi các luật lệ trong nước, tăng quyền giám sát cuả quốc hội lên chính phủ, các cấp chính quyền.
Hoàng Quốc Minh

Hoàng Quốc Minh

Chưa rõ sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân theo cách thức thế nào? , trước đây khi lấy ý kiến rộng rãi thường tổ chức bằng cách tập hợp mọi người đọc dự thảo và đề nghị cho ý kiến, với cách làm này chưa thực sự hiệu quả bởi không phải ai cũng chú ý lắng nghe, cũng không phải ai cũng đủ trí nhớ để tổng hợp , phân tích , và cũng không ít người vì các lý do khác nhau không đến dự... do đó việc góp ý không hiệu quả , người nghe cũng " Ậm ờ " cho xong , và kết quả không như ý muốn .
Theo tôi ở các tổ chức , cơ quan , đơn vị ... nên tổ chức từng tổ ít người có một bản dự thảo ai có thời gian nghiên cứu đọc và cho ý kiến sau đó tổ tổng hợp để gửi cho người chịu trách nhiệm tổng hợp chung , các ý kiến trùng nhau thì chỉ lấy ý kiến chung , thông qua , như vậy đỡ mất thời gian , ai cũng được nghiên cứu sâu sắc hơn . Ở các khu dân cư nên tổ chức từng cụm gia đình nghiên cứu , thảo luận sau đó tổng hợp và gửi về tổ dân phố ..( góp ý thêm một chút vậy nếu thấy phù hợp )
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU