thanh hiệp

Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy TP.HCM về phương án nhân sự

Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy TP.HCM về phương án nhân sự

2
Ngày 29.8, tại trụ sở T.Ư Đảng ở Hà Nội, Bộ Chính trị với sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về dự thảo Văn kiện báo cáo chính trị và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự kiến tổ chức giữa tháng 10.2015.