tạp vụ

Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Bình Dương /// Ảnh: Đ.T

Phải được khám bởi 'bác sĩ chính hiệu'

1
Sau khi Thanh Niên phản ánh vụ “Hô biến” tạp vụ thành… bác sĩ khám cho công nhân xảy ra tại Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Bình Dương, những tưởng sẽ được tiếp thu nghiêm túc nhưng thật không ngờ...