quỹ hưu trí

 /// Ảnh: Reuters

Thụy Sĩ tăng đầu tư vàng thỏi

0
Lại có thêm một nước nữa đang cược vào vàng vật chất. Quỹ hưu trí của Thụy Sĩ đẩy mạnh đầu tư vào vàng thỏi, chuyển từ các chứng khoán bằng USD.
Khống chế mức mua bảo hiểm nhân thọ vào chi phí được trừ

Khống chế mức mua bảo hiểm nhân thọ vào chi phí được trừ

0
Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định (NĐ) sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 100/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016 hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và luật Quản lý thuế; NĐ số 12/2015/NĐ-CP ngày 12.5.2015 quy định một số điều của các luật về thuế.

Tin đọc nhiều