quản lý thuế

Phạt chậm nộp thuế theo mức lũy tiến

Phạt chậm nộp thuế theo mức lũy tiến

0
Theo luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1.7, người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 32, điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế.
Mức phạt thuế quá nặng

Mức phạt thuế quá nặng

0
Đây là ý kiến của đa số doanh nghiệp (DN) phát biểu tại buổi tập huấn, hội thảo, lấy ý kiến về các quy định về quản lý thuế và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 14.6 ở TP.HCM.
Quản lý thuế có vấn đề

Quản lý thuế có vấn đề

0
Các bài viết Bất thường xe siêu sang “hồi hương” và Voi đã chui lọt lỗ kim đăng trên Thanh Niên ngày 25.2 đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc.

Tin đọc nhiều