pvn

Xuất khẩu xăng dầu tháng 10 tiếp tục giảm mạnh /// Ảnh: Ng.Ng

Tháng 10, xuất khẩu xăng giảm 75%

0
Số liệu trên vừa được Bộ Công thương cập nhật trong báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng của năm nay.