phong giam

Những khoản vay sau ngày 10.6.2020 chờ được giảm lãi, cơ cấu nợ  /// ẢNH: NGỌC THẮNG

Khách hàng ngóng giảm lãi, giãn nợ

5
Việc Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đến 30.6.2022 khiến nhiều khách hàng như trút được gánh nặng dù vẫn đang chờ quyết định chính thức từ phía các nhà băng.