phạm tuyên

Thêm hơn 300 ca khúc được phép phổ biến

Thêm hơn 300 ca khúc được phép phổ biến

1
Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa thêm hơn 300 ca khúc vào danh sách các ca khúc được phép phổ biến rộng rãi, trong đó chủ yếu là các bài nhạc truyền thống cách mạng.
Tấm lòng trung của người nhạc sĩ

Tấm lòng trung của người nhạc sĩ

0
Những ý kiến “dìm” nhạc sĩ Phạm Tuyên trong cuộc họp cơ quan vụt tắt khi người chủ trì - nhà báo Trần Lâm lên tiếng: “Phạm Tuyên viết bài hát như thế chứng tỏ thật lòng yêu Đảng đấy. m nhạc không nói dối được đâu”.