lớp 10

Học sinh lớp 10 ở Hà Nội /// Ngọc Thắng

Nghịch lý trong tuyển sinh lớp 10

3
Theo dõi điểm chuẩn một số địa phương trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2021 - 2022, nhiều thầy cô, phụ huynh trăn trở không biết liệu các em có học được không khi điểm chuẩn đầu vào một số trường quá thấp. Trong khi đó, một số em có điểm thi cao nhưng vẫn trượt vì điểm chuẩn cao hơn.