họp trực tuyến

Tối đa 100 nhóm nhỏ có thể được tạo ra trong một cuộc gọi Meet  /// Ảnh: Google

Google Meet thêm tính năng hỗ trợ thảo luận theo nhóm

0
Tính năng mới tên “breakout rooms” giúp chia người dùng vào các nhóm nhỏ nên hữu ích cho việc quản lý cuộc gọi với nhiều thành viên, ví dụ như trong trường hợp dạy học hoặc đào tạo.

Tin đọc nhiều