gia đình trẻ tiêu biểu

 /// ĐĂNG HẢI

Hạnh phúc là không cam chịu phận nghèo

0
T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa xét tuyên dương 22 'Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2020' trên toàn quốc. Họ có cuộc sống khác nhau, nhưng đều không cam chịu phận nghèo, vượt qua khó khăn, để xây dựng gia đình hạnh phúc.