dữ liệu kinh tế

 /// Ảnh: Reuters

Theo dõi gì từ kinh tế Trung Quốc năm 2017?

0
Bài viết dưới đây là góc nhìn của Christopher Balding, giáo sư về kinh doanh và kinh tế tại HSBC Business School ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông Balding còn là tác giả của quyển sách Quỹ đầu tư quốc gia: Nút giao thông mới của tiền và quyền.