cửa tùng

Vươn khơi đón 'lộc biển'

Vươn khơi đón 'lộc biển'

0
Không biết có phải do “trời thương” hay không mà cứ hế đầu năm là ngư dân Cửa Tùng, Cửa Việt và vùng biển bãi ngang của tỉnh Quảng Trị lại trúng đậm cá tôm.