cho vay

Bộ Giáo dục - Đào tạo có thể thay đổi việc phân bổ thời gian học và nghỉ của học sinh, sinh viên để góp phần kích cầu du lịch /// Ảnh: LNH

Hỗ trợ bằng kích cầu tiêu dùng

0
Nhiều chuyên gia kinh tế đều cho rằng bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ cần phải đưa ra chính sách kích cầu tiêu dùng trong nước.