cát linh - hà đông

Mốc thời gian 1.5 chạy thương mại chính thức dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có thể sẽ tiếp tục phải lùi lại /// Ảnh Ngọc Thắng

Tàu Cát Linh - Hà Đông có kịp chạy vào 1.5?

1
Mốc thời gian 1.5 chạy thương mại chính thức dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có thể sẽ tiếp tục phải lùi lại, nếu tư vấn Pháp ACT không kịp cấp chứng nhận an toàn hệ thống.
Tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử trong 20 ngày /// Ảnh Huy Hùng

Tàu Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chạy thử 20 ngày

1
Từ 5 giờ sáng nay, 12.12, tàu Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chính thức chạy thử 20 ngày vận hành toàn hệ thống để hoàn tất các công đoạn nghiệm thu, trước khi vận hành thương mại.