bảo hiểm xã hội

Nhân viên ngành BHXH TP.HCM tư vấn về BHXH tự nguyện cho người dân

‘An tâm xế chiều’ nhờ bảo hiểm xã hội tự nguyện

0
Người lao động tự do hay người lao động khi về hưu nhưng chưa đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng chế độ lương hưu, tử tuất.